טופס בקשת חניה לאורח

טופס בקשת חניה לאורח

לתשומת לבכם:

1. מילוי הטופס אינו מבטיח את אישורו, יש לוודא קבלת אישור במייל מהקב"ט.

2. את הבקשה יש לשלוח מוקדם ככל האפשר ולפחות יומיים לפני הביקור.

פרטי האורח/ת

:

:

פרטי המזמין/ה